The Museum Hotel Antakya

Antakya
2020
İş kapsamı:
Kalıcı sergi tasarımı, interaktif tasarım ve grafik tasarım
İşveren:
ASF İnşaat
Alan:
500 m2  Müze alanı
15000 m2Arkeolojik alan ( Dış mekan sergi alanı)

 

Proje Detayı
Kalıcı sergi tasarımı, interaktif tasarım ve grafik tasarım:
Cem Kozar, Işıl Ünal, PATTU
Mimari proje:
EAA
Rölöve, Restorasyon ve Koruma projeleri:
DS Mimarlık