Rezan Has

Rezan Has Müzesi
2017
İş Kapsamı:
Sergi, grafik ve interaktif tasarım
İşveren:
Rezan Has Museum
Alan:
500 m2
Proje Detayı

Rezan Has: 90 Yılın Tanıklığı

Bu sergi, Kayseri’nin tanınmış ailelerinden Germirli Mehmet Bey ile İstanbullu Şehime Yağcızade’nin kızları, Kadir Has’ın sevgili eşi; Can, Zekiye, Nuri, Rezzan ve Aleyna’nın annesi Rezan Hanım’ın 90 yıllık tanıklığından bahsediyor. Cumhuriyetin ilk hanımefendilerinden olan Rezan Has’ın renkli dünyasından; 1923 sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme çabalarının bir halkası olarak batı kültürünün İstanbul cemiyet hayatına yansımalarını ele alan sergide; Rezan Has’ın 50 yılda zevkle oluşturduğu plak koleksiyonundan bir seçki bulunuyor. 1950’lerin kültür hayatından, 60’larda müzik dünyasın , canlı orkestralardan plağa, darbelerle sekteye uğrayan sosyal hayatın 80’lerden sonra tekrar sosyalleşme alanı olarak yeniden biçimlenmesine, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern yüzünü ziyaretçi ile buluşturuyor.

28 Ekim 2016 -1 Mart 2017
Sergi Tasarımı:
Cem Kozar, PATTU
Grafik Tasarım:
Işıl Ünal, PATTU
Yardımcılar:
Canset Er, Mete Cem Arabacı, PATTU