VE ŞİMDİ İYİ HABERLER

Pera Müzesi
2022
İş kapsamı:
Sergi Tasarımı ve Grafik Tasarım
İşveren:

Pera Müzesi
Alan:
750 m2
Proje Detayı

Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi, Annette ve Peter Nobel Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor. Christoph Doswald’ın küratörlüğünde düşünsel bir başlangıç noktası olarak gazeteden yola çıkan Ve Şimdi İyi Haberler, metin ve haber ilişkisine, fotoğrafın bulunmasının toplumu nasıl şekillendirdiğine ve totaliter sistemlerin kitle iletişim araçları üzerindeki güçlü etkisine odaklanıyor. II. Dünya Savaşı sonrası barış hareketi, medya endüstrilerinin tüketim kültürüyle ilişkisi, küreselleşmeyle birlikte sanatta öne çıkan eleştirel medya söylemi gibi önemli dönüm noktalarına işaret ediyor. Sergi, toplumsal cinsiyet, din, etnik köken gibi kavramların sanat ve medyadaki dönüşümünü ve sosyal medya toplumunun gelişimini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

13 Nisan – 7 Ağustos 2022

Küratör
Christoph Doswald

Sergi tasarımı ve grafik tasarım
Cem Kozar, Işıl Ünal, PATTU

Ekip
Serra Uludağ, Özün Özgen, PATTU