Camera Ottomana

ANAMED
2015
İş Kapsamı:
Sergi Tasarımı ve Grafik Tasarım
İşveren:

Koç Üniversitesi
Alan:
250 m2

 

Proje Detayı
Fotoğraf, 1839’da doğduğu andan itibaren hem modernitenin bir parçası oldu hem de onu simgeledi. Bu yeni teknoloji, sağladığı kaydetme ve sergileme imkânları ve taşıdığı kesinlik ve gerçeklik iddialarıyla modern dünyanın hareketliliğine sıkı sıkıya kenetlendi. Osmanlı İmparatorluğu da fotoğrafı büyük bir heyecanla kucakladı. Fotoğrafın etkisi ve anlamı, Tanzimat hareketinin modernleşme ve Batılılaşma atılımıyla örtüşerek birleşti. Fotoğraf, yirminci yüzyıl başında Osmanlı topraklarında günlük yaşamın, basının ve devlet aygıtının olağan bir parçası haline geldi.
Bu sergi, Osmanlı İmparatorluğu bağlamında, fotoğrafla modernite arasındaki yakın ilişkinin en çarpıcı yönlerini ele alıyor. İçerdiği malzemenin önemli bir kısmı, padişahın imparatorluğunu Batılı kitlelere tanıtmak amacıyla ısmarladığı fotoğraflarda ve albümlerde olduğu gibi, modernitenin fotoğraf aracılığıyla sergilenmesine dairdir. Modernite fotoğraf pratiğinin bir parçası haline gelmiş, onu sıradan, alışılmış bir uygulama haline getirmiştir. Resimli basınla, aile fertlerine veya isimsiz koleksiyonculara yollanan kartpostallarla, dost ve tanıdıklara verilen portrelerle, memur, işçi ve mahkûmların görüntüleriyle fotoğraf, kamusal ve özel hayatın bütün alanlarını işgal etmeye başlamıştır.

Bugün içinde yaşadığımız görsel dünya yaklaşık 150 yıl önce doğdu. Camera Ottomana, yakın geçmişteki dönüştürücü güce sahip en etkili teknolojik icatlardan biri olan fotoğrafın yerel boyutunun eleştirel bir değerlendirmesi ve öneminin yansımasıdır.

21 Nisan -19 Ağustos 2015

Sergi Tasarımı
Cem Kozar, Işıl Ünal
Yardımcılar
Oya Çitçi, Lysann Gahmig, Gizem Fidan, Gamze Özcan
Küratörler
Zeynep Çelik, Edhem Eldem, Bahattin Öztuncay
Proje Koordinasyonu
Buket Coşkuner, Ebru Esra Satıcı, Şeyda Çetin
Hareketli Görseller
Hürcan Emre Yılmazer